top of page
enneagram.jpeg

Enneagram ve
4ncü Yol'a hoşgeldin.

Kendini tanımak için bir pusula arıyorsan, Enneagram sana eşsiz ve başarılı sonuçlar veren bir pusula sunuyor.

ENNEAGRAM işe yarıyor... Çünkü;

-FBI ve CIA bile onu kullanıyor.

-Lost serisinin tanınmış karakterleri Enneagram kullanılarak tasarlandı.

-ABD'deki birçok popüler üniversite bunu öğretiyor.

Enneagram ilgili daha fazla bilgi için e-kitabımdan yararlanabilirsin.

Enneagram nedir?

Kişilik Enneagramı veya basitçe Enneagram, esas olarak dokuz kişilik tipinin bir tipolojisi olarak anlaşılan ve öğretilen insan ruhunun bir modelidir. Kendinizi tanımak dinamik bir sistemdir ve kişisel dönüşüm ve ruhsal gelişim için harika bir yöntemdir. Dinamizmi, stres altında kişilik tiplerinin parçalanması ve bütünleşmesi ile büyüme ve sağlık düzeylerine (bilinç seviyeleri) yönelik devrimci yaklaşımdan kaynaklanmaktadır. Bu, bilinç düzeylerine modern bir yaklaşımdan başka bir şey değildir. Yani Enneagram türleri zaman içindeki değişimimizi yansıtır.

Konuyla ilgili YouTube videosu için tıkla...

Enneagram’ın size faydaları ne olacak?

•Ruhunuzun en derin gerçeklerine açılacaksınız

•Gerçek doğanıza bağlanmanın yollarını keşfedeceksiniz

•İçsel özgürlüğü deneyimlemeye yönelik uygulamalar öğreneceksiniz

•Sizi ve başkalarını motive eden korkular ve arzuları fark edeceksiniz

•Zararlı ve kendini sabote eden kalıplarınızı ortadan kaldırmaya başlayacaksınız

•Aileniz, arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız ve topluluğunuzla daha derin ilişkiler kuracaksınız

•Başkalarının kendilerine yardım etmelerine etkili bir şekilde yardımcı olmak için gerekli beceriler geliştireceksiniz

•Yeni ilhamlardan yararlanmanın ve yaratıcılığınızı geliştirmenin yollarını bulacaksınız

•Derin bir aidiyet ve birbirine bağlılık duygusu içinde olacaksınız

•Başkalarına karşı daha fazla kendini kabul, kendini sevme ve şefkat geliştireceksiniz

•Eşsiz ve biricik sizdeki yetenekleri dünyayla paylaşabileceksiniz

•Daha az katılıkla, daha fazla zarafet, kolaylık ve akışla yaşayacaksınız

•Anda ve akışta sevgiyle yaşamaya başlayacaksınız (Mindfulness ve Heartfulness)

ENNEAGRAM üstüne yazdığım e-kitabıma ulaşmak için tıkla

Enneagram'ı nasıl kullanabilirsiniz?

Diğer tüm sistemler gibi Enneagram da içsel dönüşüme yönelik kendine özgü yaklaşımı olan bütünsel bir metodolojidir.

Enneagram'ı anlamak için öğrenmeniz gereken 6 şey var

1. Temel Kişilik Tipiniz
2. Merkezler
3. Kanat/lar
4. Gelişim Düzeyleri
5. Bütünleşmenin (Büyüme) ve Parçalanmanın (Stres) Yönleri
6. Üç Temel İçgüdüler

Konuyla ilgili  YouTube videosu için tıkla...

Enneagram sembolü.png

Enneagram Kişilik Tipleri nedir?

Mükemmeliyetçi (Tip 1) -Güçlü bir ahlak, sorumluluk duygusu ve düzen ve tutarlılık ihtiyacı ile karakterize edilir.

 

Yardımsever (Tip 2) -Başkalarına hizmet etmeye yönelik güçlü bir istek ve şefkat ve onaylanma ihtiyacı ile karakterize edilir.

 

Başaran (Tip 3) -Genellikle imaj ve itibara odaklanmaya yol açan, başarı, başarı ve tanınma için güçlü bir dürtü ile karakterize edilir.

Bireyci (Tip 4) -Benzersizlik ve bireysellik ihtiyacı ve duygu ve hislere duyarlılık ile karakterize edilir.

Araştırmacı (Tip 5) -Güçlü bir bilgi, anlayış arzusu ve mahremiyet ve tarafsızlık ihtiyacı ile karakterize edilir.

Sadık (Tip 6) -Güçlü bir sorumluluk ve sadakat duygusu ve güvenlik ve destek ihtiyacı ile karakterize edilir.

Meraklı (Tip 7) -Yaşam ve macera sevgisi ve çeşitlilik ve heyecan ihtiyacı ile karakterze edilir.

 

Meydan okuyan (Tip 8) -Güçlü bir kontrol ve girişkenlik duygusu ve adalet ve adalet ihtiyacı ile karakterize edilir.

Barışçı (Tip 9) -Barış ve uyum ihtiyacı ve kendini beğenmişlik ve çatışmadan kaçınma eğilimi ile karakterize edilir.

 

Bu baskın özellikler mutlak veya sabit değildir ve bireye ve kişisel deneyimlerine bağlı olarak yoğunluğu değişebilir. Enneagram, kişiliğin kesin veya sınırlayıcı bir kategorizasyonu olarak değil kişisel farkındalık ve kişisel gelişim için bir araç olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Enneagram Tipinin bulmak için ENNEAGRAM DEĞERLENDİRME FORMU'nu kullanabilirsin.

Konuyla ilgili  YouTube videosu için tıkla...

Peki 4ncü Yol nedir?

George Ivanovich Gurdjieff sahici dönüşüm peşinde olan kişiler için üç merkez ile ilintili geleneksel yolun varolduğunu öğretmiştir. Geçmişte nefs gerçekleşmesine ulaşmak isteyen kişi, dünya yaşamından uzaklaşıp yıllarca sıkı disiplin altına girmek zorundaydı. Bu 3 yol manastırlarda veya tek başına uygulanıyordu.

 

Bu yollardan ilki FAKİRİN YOLU, bedeni kontrol etmek, tene eziyet etmek üzere tüm gün güneş altında oturan veya mağarada ya da inziva yerinde yalnız başına yaşayan çilecilerin uyguladığı bir yoldu. Bu yol bedenin ve onun duyusal isteklerinin ve oyalamalarının üstesinden gelmek için yorucu fiziksel iş ve disiplini içerir. Çileci normal sosyal yaşamdan vazgeçerek ve dünyadan koparak bu eziyet yoluna girer. Bu yol İÇGÜDÜSEL MERKEZE odaklanır.

 

İkincisi olan KEŞİŞİN YOLU veya kendini arama yolu, Hindu dininde “Bhakti Yoga” olarak anılır. Peygamberlere ve kutsal kişilere bağlılıkla, çeşitli Doğu mezheplerinde kişinin kendi gurusuna olan bağlılıkla bu yolun uygulandığını görürüz. Keşişin yolunda hisler çok daha yüce bir şeye dönüşür. Duygusallık deney-üstü sevginin saf haline dönüştüğünde kişi kendinden geçmiş bir coşku içinde Tanrı ile bir olur. Birçok sufi okulu da bedeni sevgi bağı ile güçlendirmeye yönlendirerek “ikinci yol” öğretilerini kullanmaktadır. Kişi kalbini sevgiye açarak dönüşür. Bu yol HİSSETME MERKEZİ’ne odaklanır.

 

Üçüncüsü Yoginin Yolu veya Bilgi Yoludur, zihni sessizleştirme yoludur. Budizm bu yoldan geçerek zihnin çalışması hakkında anlayışa sahip olmaya çalışır. Kişi zihni sessizleştirmek, böylece tam anlamıyla sakin olmak ve tüm dünya nesneleri ile bağını koparmak için zihni izlemeyi öğrenir. İç boşluk ve tüm geçici görüntülerin ötesinde bir sessiz ferahlık arayışları bu yolu içerir. Bu yol DÜŞÜNME MERKEZİ’ne odaklanır.

 

Bu 3 ruhsal yol samimi olarak uygulandığında derin ve engin sonuçlara yol açar. Ama Gurdjieff diğer bir 4’üncü Yol’un olduğunu söyler; bu da 3 merkezin aynı anda çalıştığı bir yoldur.

Konuyla ilgili  4ncü Yol YouTube videosu için tıkla...

Enneagram sembolünün anlamı

Enneagram öğretisinin temelinde Mandala vardır. Mandala basit olarak bir çemberdir ve çember binlerce yıldır Tanrı’yı, onun tekliğini, çokluktaki tekliği, tek olan ana prensibi ve kaynağı sembolize etmektedir. Her şey O’ndan türemiştir ve çokluktaki tekliği anlamayan herkes uyumaktadır.

 

Diğer bir evrensel kanun ise “üçler kanunu”dur ve çember içindeki eşkenar üçgen ile sembolize edilmektedir. Çin’deki Taoizm’de bahsedilen Yin Yang veya dualizm veya kutupsallık ilkesi basitçe üçler kanununun bir kısmını açıklar. Evrendeki her şey zıddı ile varolmuştur ve hiçbir şey zıddı olmadan anlam kazanamaz. Sıcak olmadan soğuğu, iyi olmadan kötüyü kavrayamayız. İnsandaki ego da zıtlıklar arasında ayırım yaparak ve kıyaslayarak çalışır. Evrende zıtlıkların birliğinden oluşan muazzam bir denge vardır ve her şey i idare etmektedir. Bu aynen Hermes’inde dediği gibi gerek makro gerekse makro kozmos için geçerlidir.

 

Ancak pozitif ve negatif kutuplar bir üçüncü kuvvet devreye girmeden etkileşime geçemez. Bunun için 3’üncü bir kuvvetin devreye girmesi dengeyi değiştirmekte ve döngü başlamaktadır; ta ki bir sonraki denge noktasına ulaşana dek. Nihai amaç denge noktasına ulaşmanın ötesinde her 2 kutbu birbiri içinde eritip tekliğe varmaktır. M.S.2nci yy’da Yoga’nın kadim ve dağınık kurallarının tek bir eserde birleştiren Patanjali bu 3 kuvvetten “Sattwa, Rajas ve Tamas” olarak bahseder.

Konuyla ilgili YouTube videosu için tıkla...

Enneagram'ın Ezoterik Tarihi

Enneagram fikri ilk olarak Neo-Platonizm akımının kurucusu sayılan Ammonius Saccas’ın öğrencisi Plotinus tarafından atıldı. Fikirlerin çıkışı Eflatun (Plato) tarafından varoluşun vazgeçilmez ve parçalara bölünemez nitelikleri olan İlahi Şekillerdir.

 

3ncü yy’da yaşamış olan Plotinus,“Enneadlar” adlı kitabında bunları detaylıca tartışır. Plotinus daha 28 yaşındayken felsefe öğrenmek için Mısır, İskenderiye’ye gitmiş ve orada Mısır Doktrinini öğrenmişti. Neo-Platonist akımın sonraki temsilcilerinden Oregon, Orta Doğu ve Anadolu’da bu ezoterik bilgiyi öğretti.

 

O sıralar İznik’te İncillerin 4’e indirilmesi sonrasında ilk kiliseler Anadolu’da kurulmaktaydı ve bazı Hristiyan mistikler sessiz bir hayat yürütmek ve Bizans İmparatorluğu’nun gölgesinden uzaklaşmak için Mısır’a geri döndüler. Mısır’da Aziz Anthony liderliğinde “Çöl Pederleri” olarak adlandırılan Hristiyan mistikler faaliyetlerine devam ettiler ve İlahi Şekiller’in benlik bilincinde kayboluşunu incelediler.

 

Platon’un İlahi Şekilleri Çöl Pederlerinin çalışmalarının derleyen Evagrius Ponticus tarafından düzenlenerek (HAMARTIA) 8Ayartıcı Günah olarak ortaya çıktı.

 

Sonraları gücünü artıran Kilise Evagrius Ponticus’un tüm kitaplarını yaktırdı ve 100 yıl sonra bunlar Aziz Benedict tarafından toplanıp Papa’ya sunuldu. İşte bu noktada bu günahlar Papa Gregory I tarafından yeniden düzenlenerek 7 Ölümcül Günah’a indirildi; öfke, kibir, kıskançlık, açgözlülük, oburluk, ihtiras ve miskinlik. Enneagram ise bu 7 günaha 2 tane daha ekleyerek dokuzlu bir sistemi kullanır.

Konuyla ilgili YouTube videosu için tıkla...

Enneagram'ın Ruhsal Gelişimde kullanımı

Enneagram insanın kendini bulması, tanıması ve bilmesi için harika bir araç. Hem kadim ezoterizmi hem tasavvufu hem de modern psikolojiyi içinde barındırarak Buda’yı kıskandıracak yalınlık ve etkinlikte bir sistemle modern insana ıstırabından bir kurtuluş yolu ve metodolojisi sunuyor. Dolayısıyla kendini bilen de nefsini biliyor, nefsini bilen de Rabb’ini bilir hale geliyor ve o andan itibaren tevhid, şefkat, iman ve İlahi Aşk ile birliğe giden yepyeni bir içsel yolculuk safhasının kapıları aralanıyor.

 

Konuyla ilgili YouTube videosu için tıkla...

Enneagram'ın Eğitimlerimiz

Enneagram'ı birbirini izleyen 3 ayrı modülde ele alıyoruz.

 

1nci MODÜL - Enneagram Metodunu Kullanmak (12 saat online eğitim)

Diğer tüm sistemler gibi Enneagram da içsel dönüşüme yönelik kendine özgü yaklaşımı olan bütünsel bir metodolojidir.​ Enneagram'ı anlamak için öğrenmeniz gereken 6 şey var.

İçerik...

1. Temel Kişilik Tipiniz
2. Merkezler
3. Kanat/lar
4. Gelişim Düzeyleri
5. Bütünleşmenin (Büyüme) ve Parçalanmanın (Stres) Yönleri
6. Üç Temel İçgüdüler

2nci MODÜL - Temel Korkuları ve Süperegoyu Aşarak Öz'e Ulaşmak (12 saat online eğitim)

Enneagram bir kişilik tipleme sisteminden daha fazlasıdır. Kişisel farkındalık yaratmak ve mevcut benliğinizden gerçek benliğinize kadar BÜYÜK ÇALIŞMA olarak da adlandırılan İÇ ÇALIŞMAYI yapmak için mükemmel bir araçtır.

Kendinize ayna tutmanızı, iç ışığınızı ve gölgelerinizi kucaklamanızı, özünüzün hazinelerini keşfetmenizi ve egonuzun en karanlık köşeleriyle yüzleşmenizi ve daha fazlasını gerektirir...

Her kişilik tipinin temel korkuları üzerinde çalışacağız ve her türün Özünü nasıl kaybettiğini anlayacağız, böylece Özümüzün olduğu gerçek benliğimize giden yolu yürüyebileceğiz.

İçerik

  • Enneagram'ın Tasavvuf'taki nefsin mertebelerinden feyz aldığı sağlık seviyeleri yaklaşımı ile her bir Enneagram kişilik tipinin temel korkularıyla nasıl Öz'ünden ve bütünlüğünden düştüğünü anlayacağız.

  • Sağlık seviyelerinin bize sunduğu uyarı işaretleri, ikazlar, gelişim fırsatlarını anlayarak elimizde her nefeste ayna ile yürümek imkanı elde edeceğiz.

  • Stres ve gelişim anlarında her bir Enneagram kişilik tipinin nasıl davrandığına bakarak gelişimi kucaklamayı, hayatın zorluklarını da göğüslemeyi öğreneceğiz.

  • Enneagram ile Mindfulness ve Heartfulness

3ncü MODÜL - Enneagram'ın Gerçek Hayatta İlişkilerde Kullanımı (12 saat online eğitim)

Enneagram'ı öğrenmek, onu gerçek hayatta her nefeste kullanmanızı gerektirir.

Biz insanlar sosyal hayvanlarız ve ilişkiler kauçuğun yolla buluştuğu yerdir. Enneagram, kendinizi eylem halinde yakalamanız ve 4'üncü Yol öğretileri ve yöntemlerini kullanarak içsel dönüşüm sanatında ustalaşmanız için sizi benzersiz bir bütünsel kişisel farkındalıkla donatır.

BÜYÜK İŞ'i gerçekleştirmek için bilimsel yöntemler ve felsefi yaklaşımların yanı sıra birçok ruhsal, ezoterik, mistik ve okült uygulamayı da kullanacağız.

 

AYRICA...

2 ve 3 günlük ENNEAGRAM KAMPLARI ile de inzivaların gücünü kullanarak ve birlikte olmanın birbirimizden öğrenmeyi sağlayan gücünden feyz alarak derinleşeceğiz... 

AnkhaMaya.png

WhatsApp hattı

0 (532) 717-6313

Email 

Sosyal medya

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page